woensdag 12 juli 2017

Laatste loodjes

Het zijn elk jaar weer een beetje gekke dagen zo aan het einde van het jaar. De kinderen en leerkrachten zijn echt aan vakantie toe. De batterij moet nodig opgeladen worden. Ook nemen we afscheid van de kinderen van groep 8 en dat brengt altijd weer een lach en een traan met zich mee.

Terugkijkend op dit schooljaar kunnen we zeggen dat het een enerverend jaar is geweest. De school maakt in leerlingaantallen een flinke groei door. Het is fijn dat ouders in de wijk ons weten te vinden. De andere kant is natuurlijk ook dat we, net als de twee andere scholen binnen dit gebouw, met ruimtegebrek te kampen hebben. Gelukkig kunnen we inpandig blijven en gaan we twee lokalen huren boven de Skar. We zijn momenteel druk doende om de ruimtes geschikt te maken voor het geven van onderwijs.
We moeten zo langzaam maar zeker wel na gaan denken over de maximale grootte van onze school. We willen graag de kwaliteit blijven bieden die we nu bieden en dat zou in het gedrang kunnen komen als we maar door blijven groeien. Best een lastig dilemma dus.

De groei van het leerlingenaantal brengt ook groei van het team met zich mee. Het is best een klus geweest om de juiste mensen te vinden. Uiteindelijk is dat gelukt en mogen we drie nieuwe collega's verwelkomen.

We nemen ook afscheid van een gewaardeerde collega. Dorothé Rorijs is na een periode van ziekte weer helemaal terug in het werkveld. Ze is gestopt als leerkracht en gaat verder als onderwijsassistent op twee andere scholen binnen onze stichting. Dorothé wil graag nog een keertje afscheid nemen en we zijn nog in overleg hoe, waar en wanneer.

Nog iets van heel andere orde. Vorig jaar hebben op de eerste vrijdag na de zomervakantie de Back to school party georganiseerd. Ons eigen foodtruckfestival! Dat is van alle kanten zo goed bevallen dat we dat dit jaar ook weer gaan doen. Dus reserveer alvast de datum: vrijdagmiddag 1 september van 14.30-16.30. Als thema willen we er dit jaar een Frans tintje aan geven. Lekker op een Frans terrasje een wafeltje of een stuk meloen eten met op de achtergrond Edith Piaf of Stromae. We zitten nog wel een beetje te dubben over de kosten. Wellicht dat we toch een kleine bijdrage gaan vragen.

Ik ben vast nog wat vergeten, maar toch ga ik u alvast een hele fijne vakantie wensen. Lekker uitrusten ergens in de zon en ons voorbereiden op weer een leuk leerzaam schooljaar.

Groet,
Roland Stoffelen namens het team van de Wegwijzer.


donderdag 6 juli 2017

Nieuwe MR leden

Beste ouders en verzorgers,

Hartelijk dank aan iedereen die zijn stem heeft uitgebracht tijdens de MR verkiezing.

Jeff Hagelen heeft de meeste stemmen ontvangen en zal vanaf volgend schooljaar zitting nemen in de oudergeleding van de MR.

Wij heten Jeff van harte welkom in de MR.

Alle overige kandidaten hartelijk dank voor jullie kandidaatstelling.


MR de Wegwijzer

donderdag 29 juni 2017

Problemen Schoolgesprek

Er bleken ineens twee accounts te bestaan bij Schoolgesprek. Dat is nu opgelost en u kunt een afspraak plannen. Helaas kan dat deze keer alleen via de site en niet via de wegwijzerapp. Excuses voor het ongemak.

Ruimte

Komend jaar starten we met twee groepen meer ten opzicht van dit jaar en die moeten gehuisvest worden. Zoals eerder gemeld gaan we twee ruimtes huren boven de Skar. Omdat het twee beperkte ruimtes zijn hebben we besloten om daar de groepen 4 in te plaatsen. Dat zijn wat kleinere groepen die daar prima in passen.

De komende tijd gaan we de ruimtes geschikt maken voor onderwijs. We hebben kasten en stoelen en tafels nodig. Ook het hele ict gebeuren moet ingericht worden. Dat vraagt nog wel wat tijd, maar alles zou na de zomervakantie gereed moeten zijn.

We houden u op de hoogte.

Luizenteam

GEZOCHT !       GEZOCHT !
 
Nieuwe leden voor ons luizenteam
 
Aan het einde van dit schooljaar verlaten drie moeders ons luizenteam, en na de vakantie komen er twee groepen bij. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden! Ben je op dinsdagmorgen na de schoolvakanties een poosje beschikbaar, dan maken wij graag van jouw hulp gebruik!
 
5 keer per jaar (elke eerste dinsdagochtend na een vakantie) controleert het luizenteam van de Wegwijzer alle kinderen op neten en/of luizen. Deze controles zijn heel belangrijk want als we iemand met luizen ontdekken kunnen we direct aan de bel trekken en zo hopen we een uitbraak te voorkomen.
Ook komt het luizenteam in actie als er een melding is van hoofdluis. De hele klas wordt dan gecontroleerd en een her-controle volgt twee weken later. Hiervoor zijn meestal vier leden van het luizenteam nodig (worden vrijblijvend gevraagd te helpen) en de rest van het team hoeft niet te komen.
Het is fijn om met een groot team de hele school te controleren. De juf / meester kan dan snel weer verder met de les en het luizenteam kan weer op tijd naar huis (na gezellig een kopje koffie te hebben gedronken).
Een controle van de hele school duurt met 10 personen ongeveer 1 ½ uur.
 
Help mee en meld je aan!
 
 
Coördinator luizenteam
Antje Rienks
06 42479942
antjerienks@gmail.com

dinsdag 27 juni 2017

Update

Beste ouders,

Wij zijn erg blij u te kunnen melden dat ons team komend jaar versterkt gaat worden met drie nieuwe collega's. Voor groep 4 hebben we Chantal Overdijk aan kunnen trekken. Voor groep 7 komen Mirjam Derksen en Sylvia van Breda te staan. De kinderen hebben al kennis kunnen maken met de juffen en zij zullen zich binnenkort aan u voorstellen. Daarnaast blijft Ingrid Spaargaren bij onze school betrokken. Zij zal komend jaar een dag in groep 3 staan en ook zal ze het zwangerschapsverlof van Christiene in gaan vullen.
Het herstel van Maria vordert gestaag en naar verwachting zal zij komend schooljaar weer volledig inzetbaar zijn.

Naast het aantrekken van nieuwe mensen voor onze groeiende school is het vinden van fysieke ruimte ook een flinke uitdaging gebleken. Ik wilde heel graag binnen het gebouw blijven en dat is uiteindelijk ook gelukt. Vanaf het nieuwe jaar gaan twee groepen naar de bovenverdieping van de Skar. Daar staan ruimtes leeg en die gaan we inrichten als onderwijsruimtes. Het grote voordeel is dat de kinderen niet naar een ander gebouw hoeven en dat ze binnendoor kunnen lopen over de bruggen die door de Kikkerkoning lopen. Op die manier blijven we dus fysiek met elkaar verbonden. Welke groepen daar naar toe gaan zijn we nog aan het bekijken. Komende weken moet dat zijn beslag krijgen.

Tot zover.

Groet,
Roland Stoffelen

maandag 26 juni 2017

Opbrengst sponsorloop

De opbrengst van de sponsorloop was bedoeld voor de aankoop van shirts voor de schoolreisjes. Nou, dat is gelukt!! We hebben ruim 2500 euro opgehaald! Dat is meer dan voldoende en dus hebben we nog geld over. Dat geld laten we voorlopig op de bank staan en willen we gaan bekijken waar we dit aan kunnen besteden. Het is zeker niet de bedoeling dat dit verdwijnt in de algemene kas. Zo denken we er bijvoorbeeld over na om de mobiele muziekinstallatie uit te breiden. Ik hou u op de hoogte.

Iedereen hartelijk dank voor de inzet en zeker de kids die ondanks het slechte weer zo goed gelopen hebben!